REKLAMA

ZEWNĘTRZNA

 A G E N C J A      R E K L A M O W A

MMM

STRONA GŁÓWNA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ WWW.MMMAGENCJAREKLAMOWA.PL

         Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie internetowej www.madison.pl zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi formularza do kontaktu. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez MMM Agencję Reklamową Joanna Mazurak wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: MMM Agencja Reklamowa Krzysztof Maciaszek , Szczecin 70-260; ul. Jagiełły 21/31, Regon 811161681

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez MMM Agencję Reklamową Krzysztof Maciaszek  za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony internetowej, w szczególności w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIANIA I USUNIĘCIA

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych MMM Agencję Reklamową Krzysztof Maciaszek  w ramach usługi Kontakt. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej wymaga przesłania na adres : mmm.agencjareklamowa@gmail.com prośby o usunięcie adresu poczty elektronicznej użytkownika.

Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług na stronie internetowej www.mmmagencjareklamowa.pl, może się zwrócić bezpośrednio do administratora strony internetowej z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: mmm.agencjareklamowa@gmail.

OCHRONA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony internetowej www.mmmagencjareklamowa.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

         Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony internetowej www.mmmagencjareklamowa.pl  osobom trzecim. Dane, jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych administrator może je powierzyć, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie.

PRZETWARZANIE INNYCH DANYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ WWW.MMMAGENCJAREKLAMOWA.PL

Na stronie internetowej www.mmmagencjareklamowa.pl zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są   wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających stronę internetową.

PLIKI COOKIES

         Strona internetowa www.mmmagencjareklamowa.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej (np. komputerze, telefonie) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.mmmagencjareklamowa.pl i pozwalają na odczytanie informacji w niej zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku MMM Agencję Reklamową Krzysztof Maciaszek . Pliki cookies zamieszczane przez MMM Agencję Reklamową Krzysztof Maciaszek  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest MMM Agencja Reklamowa Krzysztof Maciaszek , Szczecin 70-260; ul.Jagiełły 21/31.

 MMM Agencja Reklamowa Krzysztof Maciaszek , nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronie internetowej www.mmmagencjareklamowa.pl

KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES W CELACH:

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości oraz utrzymania sesji użytkownika strony www.mmmagencjareklamowa.pl;

         Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze strony internetowej w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym.

         Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przegladarki użytkownika podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Tobie wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych

DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

Zgodnie z przyjętą praktyką stosowaną przez większość serwisów WWW, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty. Oznacza to że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicyy przeglądają treści naszego serwisu, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, itp. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Niniejsze dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę naszego serwisu. Zbierane są jedynie przez oprogramowanie umożliwiające analizę zachowań użytkowników odwiedzających nasze strony.

Wspomniane analizy służą zapewnieniu jak najwyższej jakości naszego serwisu.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Agencja Reklamowa MMM Agencja Reklamowa Krzysztof Maciaszek  zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. 

STRONA GŁÓWNA

PRYWATNOŚĆ

KONTAKT

 Copyright©MMM Agencja Reklamowa Krzysztof Maciaszek 2019

NIP  8571335293

REGON 811161681